HOME

Wycieczka do Tykocina i Kiermus - czerwiec 2002
Tykocin - pomnik Orła Białego
Tykocin - pomnik Orła Białego
Tykocin - pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego
Tykocin - pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego
Tykocin - Kościół Trójcy Świętej
Tykocin - Kościół Trójcy Świętej
Tykocin - Synagoga
Tykocin - Synagoga
Tykocin - wnętrze Synagogi
Tykocin - wnętrze Synagogi
Tykocin - wnętrze Synagogi
Tykocin - wnętrze Synagogi
Kiermusy
Kiermusy
Kiermusy - Karczma Rzym
Kiermusy - Karczma Rzym
Kiermusy - rozrywki
Kiermusy - rozrywki
Kiermusy - Dworskie Czworaki
Kiermusy - Dworskie Czworaki